Posty

PAMIĘĆ LUBI OBRAZY

KOLORY SĄ WAŻNE

BO NIE SAMYM KODOWANIEM DZIECKO ŻYJE

DASH LICZY WIELKANOCNE ZAJĄCZKI

GA - DE - RY - PO - LU - KI

DYKTANDA GRAFICZNE